Một thành viên đầy đủ (full membership) được quyền tham gia tất cả các nội dung hoạt động của câu lạc bộ, đóng phí sinh hoạt và học tập thường kỳ theo quý không kể các chuyến dã ngoại, ngoại khóa tổ chức và thông báo riêng về chi tiết theo mỗi sự kiện khác nhau.

1 – Học nghe nói, diễn thuyết: sinh hoạt các buổi Cafe Talk được tổ chức hàng tuần vào buổi tốt một ngày trong tuần với nội dung thảo luận, diễn thuyết, nghe nói tiếng Anh với sự dẫn dắt của giáo viên nước ngoài.

2 – Bổ trợ về kỹ thuật nghe nói, đọc, viết, làm bài và đánh giá nhận xét cá nhân định kỳ: mỗi tháng có một buổi giáo viên Việt nam dạy bổ trợ các nội dung: Kỹ thuật nói tiếng Anh, Kỹ thuật thuyết trình, Kỹ thuật đọc hiểu, Kỹ thuật viết các thể loại văn bản bằng tiếng Anh … và trao đổi hướng dẫn các biện pháp để học tốt tiếng Anh và giúp giáo viên nắm được trình độ học sinh để điều chỉnh phù hợp các nội dung học khác. Buổi này do tổ chức một tháng một lần nên sẽ không cố định mà sắp xếp từng tháng, các học sinh cần tham gia đủ vì buổi này rất quan trọng giúp các nội dung khác học có hiệu quả.

3 – Học đọc sách: Giáo viên giao đầu sách và các yêu cầu cụ thể để đọc hiểu, yêu cầu nhận xét đánh giá phản hồi lại theo dạng bài viết hàng tuần. Học thông qua Modul Học Tập trên website.

4 – Học viết chuyên nghiệp và bổ túc ngữ pháp: khóa “Writing Academy” trong suốt thời gian tham gia là thành viên của câu lạc bộ. Học thông qua Modul Học Tập trên website.

5 – Truy cập khu vực Dành cho học viên của website câu lạc bộ với quyền dowload không hạn chế sách, truyện, tài liệu tiếng Anh phục vụ cho việc học tập.

6 – Tham gia các buổi Workshop – English in Real do câu lạc bộ tổ chức, có quyền mời thêm bạn mới tham gia cùng để trải nhiệm.

7 – “Gia sư online“: hỏi trợ giúp, tư vấn từ giáo viên của câu lạc bộ cho các vấn đề khó khăn gặp phải khi tự học tiếng Anh ở nhà hoặc ở trường học, thông qua Modul Học Tập trên website.

Việc xét duyệt làm thành viên chính thức của câu lạc bộ là rất hạn chế, để đảm bảo chất lượng học tập và tinh thần sinh hoạt tích cực chung của cả nhóm. Câu lạc bộ chỉ xét duyệt nhận những bạn thiếu niên phù hợp độ tuổi, có tinh thần học tập tốt, ý thức tự giác cao và tinh thần ứng xử trách nhiệm xã hội tốt. Để có thể tham gia câu lạc bộ là thành viên chính thức, bạn trẻ cần tham gia 03 buổi Cafe Talk thử thách và trải nghiệm trước khi xét duyệt chính thức. Vui lòng tham khảo chi tiết Quy định về việc ĐĂNG KÝ THAM GIA làm thành viên chính thức câu lạc bộ.