Kết hợp giữa nhu cầu cần thiết để dạy trẻ lớn lên và tồn tại trong một xã hội ngày càng đòi hỏi nhiều kỹ năng. Câu Lạc Bộ thành lập và hoạt động theo mô hình kết hợp dạy các năng lực ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, khả năng giao tiếp cộng đồng và quan trọng hơn hết là sự chia sẻ tình yêu thương giữa các thành viên với nhau, với gia đình và xã hội.

Thành lập câu lạc bộ thiếu niên

Học tiếng Anh theo cách tự nhiên và khoa học theo nguyên tắc của việc học ngôn ngữ nói chung, dễ liên hệ nhất là theo cách trẻ học tiếng mẹ đẻ. Với phân bổ hợp lý từng nội dung khác nhau phù hợp với mỗi giai đoạn lứa tuổi của trẻ để đạt được hiệu quả cao nhất.

Thành viên Scorpion English giúp các bạn Thạch Thất làm quen, giao tiếp với “tây” ở phố đi bộ
Dã ngoại
Cafe Talk