Sau khi hoàn thành một bài viết, các bạn hãy đăng ở trong nhóm của câu lạc bộ ở đây https://www.facebook.com/groups/Scorpionenglish. Việc đăng bài cần thực hiện hết sức nghiêm túc và cẩn thận, có thẩm mỹ, có sự trân trọng đối với công việc của bản thân. Bài đăng lên nhóm để thuận tiện cho những thành viên khác tham khảo, đánh giá. góp ý … qua đó giúp cho sự hoàn thiện của mình.

Sau đây là các bước thực hiện

Vào nhóm sau đó chọn mục FILES nằm ở cột bên trái của giao diện nhóm trên màn hình laptop
Ấn vào nút Creat Doc