Hãy truy cập địa chỉ học online https://study.scorpionenglish.com/ rồi làm theo hướng dẫn như trình tự dưới đây

Login với tên và mật khẩu mà bạn được cấp
Chọn lớp học của mình
Chọn tên mình
Chọn trả lời bài của thày giáo hoặc tự tạo bài mới với nút Post Thread
Chọn kiểu trả lời bài

Nếu có khó khăn, hãy hỏi trợ giúp từ page https://www.facebook.com/ScorpionEnglish