Lớp ngữ pháp và định hướng thi IELTS học buổi off-line đầu tiên

Lớp Pre – IELTS có những bạn lớp 4, có bạn lớp 7 … nhưng việc này không gây ra khó khăn gì cho các bạn, đó là điểm khác biệt so với các lớp tiếng Anh truyền thống.

Mỗi tháng một buổi offline và các buổi online hàng tuần, giáo viên đóng vai trò giải đáp tháo gỡ các vướng mắc và hướng dẫn các em cách hoàn thành bài học bằng các khác học online thiết kế đặc biệt. Phương pháp dạy và học này đề cao tính tự chủ trong hoàn thành bài và tiếp thu kiến thức, tương tự sinh viên bậc đại học. Nó cũng giúp các em xây dựng tinh thần tự học với các môn học khác.