Sau một thời gian nhóm cấp hai tham gia khóa học Writing Academy thể hiện hiệu quả rất tốt trong việc bổ trợ kỹ năng viết và đọc sách để cung cấp vốn từ giúp cho việc học nghe nói được thuận lợi hơn. Trong quá trình học, các bạn đã bộc lộ một vấn đề là rất nhiều bạn cấp hai có kỹ năng sử dụng máy tính, tìm kiếm thông tin học rất kém gây khó khăn cho việc học viết. Từ thực tế nêu trên, câu lạc bộ thiết kế khóa học dành cho các bạn cấp một từ lớp bốn tới lớp năm, hoặc có thể lớp ba nếu bạn nào có năng khiếu và tinh thân ham học.

Khóa Primary Writing được thiết kế dành riêng cho học sinh cấp một nên có nôi dung phù hợp với vốn từ hiểu biết, kèm theo hướng dẫn các em kỹ năng đánh máy, tìm kiếm dữ liệu học tập .. cách đọc sách .. đồng thời áp lực thời gian đòi hỏi hoàn thành với các em cấp một cũng sẽ chỉ bằng một nửa so với các anh chị cấp hai phù hợp với năng lực xử lý của các bạn bé.

Giao diện học tập của nhóm cấp hai

Khi tham gia khóa học, mỗi bạn sẽ được cấp một tài khoản để truy cập vào trung tâm học tập của câu lạc bộ, mỗi bạn sẽ có một hồ sơ học tập lưu lại toàn bộ quá trình học tập cho đến khi chuyển sang lớp lớn hơn. Để đăng ký tham gia khóa học, phụ huynh vui lòng tư vấn với page của câu lạc bộ https://www.facebook.com/pg/ScorpionEnglish