Những buổi Workshop tổ chức ở các không gian ngoài lớp học như học làm bánh, làm kem hay nấu ăn với người nước ngoài .. tham gia cắm trại và các hoạt động kỹ năng sống cùng huấn luyện viên nước ngoài … Có tác dụng giúp các bạn trẻ cởi mở, tăng cường giao tiếp xã hội … những thứ vốn yếu ở trẻ em Việt nam, hoạt động này cũng giúp trẻ tự tin hơn khi nói và thuyết trình tiếng Anh.

Hoạt động này chỉ tổ chức cho các bạn thành viên chính thức thuộc nhóm “Full Membership” và không tổ chức theo lịch định kỳ bởi còn phụ thuộc vào lịch học tập sinh hoạt của các thành viên. Mỗi dịp thống nhất được lịch sẽ lên kế hoạch chi tiết về thời gian, chi phí, nội dung …