CHƠI GIỎI NHƯ HỌC – HỌC GIỎI NHƯ CHƠI

Kết hợp giữa nhu cầu cần thiết để dạy trẻ lớn lên và tồn tại trong một xã hội ngày càng đòi hỏi nhiều kỹ năng. Câu Lạc Bộ Scorpion English thành lập và hoạt động theo mô hình kết hợp dạy các năng lực ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, khả năng giao tiếp cộng đồng và quan trọng hơn hết là sự chia sẻ tình yêu thương giữa các thành viên với nhau, với gia đình và xã hội.

Đọc tiếp

dã ngoại cắm trại, trải nghiệm khám phá

Tin tức giáo dục, kinh nghiệm học tiếng anh