"> Home - Scorpion English Club

Listening Skills

Xem và tập nói theo video có phụ đề tiếng Anh là cách luyện nghe nói rất tốt, hãy chọn một nôi dung phù hợp và bắt đầu ngay bây giờ. “Đây là video demo” để xem với màn hình …

Đọc tiếp

Improving Lives Through Learning

06 Th9

Our solar system

Our solar system is over 4 billion years old. Our solar system is made up of 8 planets, five dwarf planets, and one asteroid belt. It also contains moons, comets, and meteoroids.    The Sun: The Sun is the center of Our …

28 Th7

Thành viên của CLB trên báo Vietnamnet

rong một số clip cô bé nói tiếng Anh được bố chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét Hiền Anh có cách phát âm, ngữ điệu, cách chia sẻ quan điểm về một vấn đề rất tốt. …

Scorpion English Club 2020