5 trường đại học hàng đầu Việt Nam trên bảng Times Higher Education năm 2022

5 trường đại học hàng đầu Việt Nam trên Bảng xếp hạng giáo dục đại học của Times năm 2022 - Ảnh 1.

Xếp hạng các trường đại học Việt Nam trên bảng Times Higher Education

Năm 2022, có 1.662 cơ sở giáo dục trên thế giới được THE xếp hạng, tăng 136 cơ sở so với 1.526 cơ sở năm 2021. Năm 2021, Việt Nam có 3 đại diện được THE xếp hạng, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội (vị trí 801-1000) , Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 1001+.

So với những năm trước, năm 2022 là một bước tiến nhảy vọt khi có tới 5 đại diện Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng THE, bao gồm:

1. Đại học Duy Tân: máy lẻ 401-500,

2. Đại học Tôn Đức Thắng: máy lẻ 401-500,

3. Đại học Quốc gia Hà Nội: máy lẻ 1 001-1 200,

4. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: máy lẻ 1 201+,

5. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: máy lẻ 1 201+.

Có 2 trường đại học lần đầu tiên được THE xếp hạng nhưng đã có vị trí khá cao:

– Đại học Duy Tân

– Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ditto ở vị trí 401-500. Hai trường này được đánh giá cao ở tiêu chí Triển vọng quốc tế (International Outlook) và Trích dẫn khoa học (Citations).

5 trường đại học hàng đầu Việt Nam trên Bảng xếp hạng giáo dục đại học của Times năm 2022 - Ảnh 2.

Các trường đại học Việt Nam vẫn đứng sau một số trường đại học ở Singapore và Malaysia

Được xuất bản lần đầu vào năm 2004, THE hiện được công nhận là một trong những bảng xếp hạng uy tín đánh giá trung thực chất lượng của các trường đại học trên thế giới, ngoài ra:

– Xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds)

– Xếp hạng Giao thông Thượng Hải (của Đại học Giao thông Thượng Hải)

Xếp hạng của THE trên thế giới về các trường đại học được tính toán theo 5 “trụ cột” được tạo thành từ một bộ chỉ số thể hiện các tiêu chí đánh giá chính của một cơ sở giáo dục xuất sắc. Cụ thể, mỗi chỉ số được kết hợp bằng cách sử dụng các trọng số sau:

Trụ cột giáo dục (30%)

– Tỷ lệ đào tạo tiến sĩ / cử nhân: 2,25%

– Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp / giáo viên đào tạo tiến sĩ: 6%

– Uy tín giảng dạy: 15%

– Thu nhập trung bình của đội: 2,25%

– Tỷ lệ sinh viên / giảng viên: 4,5%

Trụ cột nghiên cứu (30%)

– Tỷ lệ công bố khoa học / diễn giả: 6%

– Tỷ lệ thu nhập của nhà nghiên cứu / giáo viên: 6%

Danh tiếng nghiên cứu: 18%

Cột trích dẫn khoa học (30%)

– Tác động của trích dẫn khoa học: 30%

Trụ cột thu nhập kinh doanh (2,5%)

– Tỷ lệ thu nhập chuyển giao kiến ​​thức / diễn giả: 2,5%

Trụ cột của tầm nhìn quốc tế (7,5%)

– Tỷ lệ giáo sư quốc tế: 2,5%

– Đồng tác giả quốc tế: 2,5%

– Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 2,5%

Có thể nói bảng xếp hạng THE cùng với Bảng xếp hạng QS và bảng xếp hạng Thượng Hải là 3 bảng xếp hạng uy tín, phổ biến và được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay. Trong 3 bảng xếp hạng này, nhiều trường đại học của Việt Nam được xếp ở các vị trí thứ hạng cao và đang tăng nhanh hàng năm.

Điều này không chỉ khẳng định chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam đang từng bước tiệm cận với tiêu chuẩn giáo dục đại học của các nước tiên tiến, mà còn ghi nhận nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục đại học của các trường đại học. đào tạo, kiểm định quốc tế, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đã có một số hiệu quả. Đặc biệt:

Trên Bảng xếp hạng QS thế giới năm 2022, 4 trường đại học tốt nhất Việt Nam là:

– Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: số máy lẻ 801-1000,

– Đại học Quốc gia Hà Nội: máy lẻ 801-1000,

– Đại học Tôn Đức Thắng: máy lẻ 1 001-1 200, và

– Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội: máy lẻ 1200+.

Trên bảng xếp hạng học thuật năm 2021 của Tổ chức Tư vấn xếp hạng Thượng Hải của Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) vừa được công bố ngày 15/8/2021, có 2 trường đại học Việt Nam lọt vào Top 1000 gồm:

– Đại học Duy Tân: số máy lẻ 601-700,

– Đại học Tôn Đức Thắng: máy lẻ 601-700.

.

Theo Tuổi Trẻ