Thông báo triển khai hình thức học trực tuyến

Dịch Covid-19 còn kéo dài với những diễn biến bất thường, việc nghỉ học và tránh tập trung nơi công cộng có thể còn kéo dài theo sự chỉ đạo của nhà nước. Do vậy để đảm bảo kiến thức và tinh thần học tập cho các bạn, câu lạc bộ triển khai hình thức học tập từ xa trực tuyến cho các nhóm với nội dung như sau:

Nội dung học xem ở trang này: =>>> Nội dung học từ xa

Yêu cầu trang thiết bị để học từ xa trực tuyến: =>>> Trang thiết bị để học trực tuyến

Phần mềm để học trực tuyến: =>>> Ứng dụng học trực tuyến Zoom Cloud Meeting

Sử dụng điện thoại làm webcam cho máy tính: =>>> Cài điện thoại làm webcam