Bảo vệ trẻ em trên Internet

Từ tháng 8, nhiều ứng dụng lành mạnh, nhiều nền tảng ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin lạm dụng … đã được xây dựng để bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến.

Ngày 30/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1123 cùng với kế hoạch triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường trực tuyến giai đoạn 2021-2025”. Có năm nhóm giải pháp chính.

Thứ nhất, xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý và các quy chế, quy trình phối hợp liên ngành. Cục An toàn thông tin và Viện Công nghệ phần mềm và Nội dung số Việt Nam sẽ chủ trì xây dựng bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, nghiên cứu, cập nhật xu hướng, phản ứng chính sách để triển khai. kế hoạch này. Ngoài ra, một cổng tra cứu trực tuyến về phân loại game cũng sẽ được thành lập.

Nhóm biện pháp thứ hai là giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cho các nhóm liên quan. Trong thời gian tới, các cổng thông tin điện tử, ứng dụng trực tuyến, fanpage sẽ được thành lập để hỗ trợ trẻ em tra cứu, tiếp nhận thông tin chính xác, lành mạnh. Đây sẽ là nơi các em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng phù hợp với lứa tuổi của mình. Ngoài ra, các cuộc thi nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng internet an toàn cho trẻ em cũng được tổ chức với tần suất dày đặc hơn.

Học sinh học trực tuyến, sử dụng internet trong thời gian bị đình chỉ học vì Covid-19.  Ảnh: Thanh Hằng

Học sinh học trực tuyến, sử dụng internet trong thời gian bị đình chỉ học vì Covid-19. Ảnh: Thanh Hằng

Thứ ba là nhóm giải pháp kỹ thuật và ứng dụng công nghệ. Cục An toàn thông tin sẽ xây dựng nền tảng tích hợp tự động các phản ánh của doanh nghiệp, cá nhân về các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em trên môi trường trực tuyến, đồng thời ngăn chặn, gỡ bỏ dữ liệu, thông tin. lạm dụng trẻ em.

Nhóm thứ tư là hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực thực thi pháp luật của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và phản hồi kịp thời các vấn đề liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng.

Nhóm biện pháp thứ năm là tăng cường hợp tác quốc tế, tham gia xây dựng tài liệu, cung cấp thông tin cho việc xây dựng Báo cáo quốc gia về thực hiện Công ước quyền trẻ em.

Kế hoạch này nhằm quảng bá thông tin để các cơ quan, tổ chức cùng với phụ huynh, giáo viên phát hiện nguy cơ, định hướng cho trẻ em tương tác an toàn, lành mạnh trên môi trường trực tuyến, trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình. bản thân mình vì trẻ em. Ngoài ra, các biện pháp này cũng được kỳ vọng sẽ giúp ngăn ngừa và phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường trực tuyến, và thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng an toàn.

Thanh Hằng

.

Theo vnExpress