Lớp CafeTalk Online

Giống lớp CafeTalk truyền thống của, nhưng được dạy trên mạng để các em đã và muốn tham gia câu lạc bộ mà điều kiện thời gian hoặc vị trí không thuận lợi có thể tham gia. Với các em …