Các mốc tuyển sinh đại học năm 2021


Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9, xem điểm chuẩn trước 17h ngày 16/9.

Theo vnExpress