Cách bày tỏ hy vọng và bày tỏ mong muốn bằng tiếng Anh

Trong tiếng Anh, “hope” có thể được sửa đổi để diễn đạt mong muốn và hy vọng theo nhiều cách.

Có nhiều cách để người nói tiếng Anh bày tỏ hy vọng và mong muốn của họ. Hai cách diễn đạt thường được người bản ngữ sử dụng trong giao tiếp hàng ngày là “I wish …” (Tôi ước … “và” Hope … “(Hy vọng rằng …). Cô Sophia, giáo viên bản ngữ của Ms. Hoa Communication sẽ hướng dẫn ứng dụng các cách diễn đạt này trong các tình huống thực tế qua video dưới đây.

Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn bằng tiếng Anh

Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn bằng tiếng Anh.

Một điều cần lưu ý là khi chúng ta bày tỏ hy vọng, điều chúng ta muốn bày tỏ là mong muốn một điều tốt lành hoặc điều có thể xảy ra trong tương lai. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng cấu trúc câu mong muốn, bạn cần sử dụng dạng thì tương lai:

S + wish + (that) + S + would / could + VU

Ví dụ:

Tôi ước tôi có thể có một căn hộ của riêng mình. (Ước gì tôi có một căn hộ của riêng mình.)

Tôi mong trời sẽ hết mưa. (Tôi ước trời tạnh mưa.)

Ngoài hai cách diễn đạt trong video, bạn có thể sử dụng các cấu trúc sau của “hope” để nói về hy vọng và mong muốn tương lai trong tiếng Anh:

S + hope + to DRAW

Ví dụ:

Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại bạn sau đại dịch này. (Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại bạn sau đại dịch này.)

Tôi hy vọng sẽ gặp bạn trong bữa tiệc vào Chủ nhật này. (Tôi hy vọng sẽ gặp bạn trong bữa tiệc vào Chủ nhật này.)

S + hope (that) + S + will + V

Ví dụ:

Tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại. (Tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm khỏe lại.)

Chúng tôi hy vọng trời sẽ nắng vào ngày mai. (Chúng tôi hy vọng trời sẽ nắng vào ngày mai.)

Luyện tập

Chọn câu trả lời đúng.

Vu Thuy

.

Theo vnExpress