Cùng với mục đích tương tự là rèn luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh và do vậy dễ nhầm với một lớp học nghe nói thông thường, mô hình lớp học kiểu Cafe Talk có một vài điểm khác biệt: Ở Cafe Talk, các bạn không chỉ học từ thày giáo mà thực sự học từ chính bản thân mình, phát hiện ra sự chưa đạt của bản thân khi thực hiện trình bày trước đám đông để tự điều chỉnh và học từ các bạn khác trong nhóm.

Các giờ học được xây dựng theo chủ đề, giáo viên đóng vai trò là người dẫn dắt chủ đề, khuyến khích tất cả học sinh trong lớp và điều tiết lớp học. Trong một buổi sinh hoạt 2 tiếng đồng hồ, các em được trình bày và thuyết trình về chủ đề đã được chuẩn bị tại nhà, nhận được nhận xét của giáo viên bản ngữ và của các bạn trong lớp, cùng nhau bàn luận thêm về chủ đề và các kỹ năng cần cải thiện. Từ đây, các em không chỉ rèn phản xạ tiếng trong môi trường ngoại ngữ do CLB tạo ra mà còn cải thiện các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.

Cafe Talk yêu cầu mọi thành viên tham gia cùng lắng nghe và góp ý cho các bạn khác, học các kỹ năng của các bạn trong nhóm.Cafe Talk là dạng nhóm mở, có thể có những thành viên có thể ra vào liên tục tùy theo khả năng trình độ có thể bám theo được nhóm hay không và cả tùy theo việc riêng của mỗi cá nhân. Mô hình mở này tạo ra một “môi trường xã hội” rộng hơn lớp học thông thường, mỗi bạn có cơ hội kết bạn và tiếp xúc với nhiều bạn khác hơn, trong đó có những bạn giỏi hơn mình về các mặt khác nhau. Điều này giúp cho mỗi cá nhân có sự tự đánh giá bản thân, có hướng để phấn đấu cải thiện bản thân tốt hơn. Sự chia sẻ tình cảm và kiến thức chung cũng tốt hơn đối với một nhóm theo hình thức này.

Danh sách các lớp học tại Hà Nội


Lớp Cafe Talk Cấp 1 Hàng Vôi

Cafe Talk Cấp 2

Lớp Kinder Workshop của các bạn lớp một và lớp hai