Bổ củi, nấu cơm trên đảo Sông Hồng

Nov 2020

Cả nhóm đổ bộ bằng đường thủy lên đảo, lập một cái “làng” với 17 nóc lều. Các bố mẹ cùng xắn tay làm việc, bổ củi, vặt lông gà … trẻ em đi hái rau và hái ngô. Đêm đến ngồi đống lửa ngắm tàu bè đi lại dưới sông, ăn bữa tối. Khả năng sinh tồn ngày càng nâng cao.