Pre-IELTS – chuyên mục chuẩn bị cho các bạn muốn tham gia thi Ielts khi lên cấp 3 sẽ được thiết kế trong thời gian tới, giúp các thành viên làm quen dần với việc học và thi

Xin vui lòng chờ các thông báo tiếp theo của câu lạc bộ