Điều chỉnh chương trình tiểu học giai đoạn 2021-2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường tiểu học sắp xếp hợp lý, lồng ghép nội dung ở từng khối lớp, môn học theo ngữ cảnh Covid-19.

Theo chủ trương chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học giai đoạn 2021-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với lớp 1 và lớp 2, nhà trường nghiên cứu chương trình môn học, mạch nội dung, kiến ​​thức, chủ đề học tập. và nội dung trong sách giáo khoa để xây dựng các chủ đề dạy học trên cơ sở tích hợp một số nội dung và yêu cầu cần đạt.

Nhà trường ưu tiên dạy các nội dung hình thành kiến ​​thức, môn học mới và các hoạt động giáo dục bắt buộc. Việc bố trí các chủ đề học tập cần phù hợp với hình thức dạy học trực tuyến hoặc có thể hướng dẫn học sinh tự học với sự hỗ trợ của phụ huynh.

Bộ cũng hướng dẫn điều chỉnh cụ thể cho từng bài của từng môn học trong phần phụ lục. Ví dụ, đối với môn Tiếng Việt 1, giáo viên được phép căn cứ vào trình độ của học sinh để chủ động phân bổ nội dung, thời lượng dạy học nhằm đảm bảo học sinh đạt yêu cầu của môn học một cách chắc chắn. không để xảy ra tình trạng lên lớp 2 chưa biết đọc, chưa viết được tiếng Việt.

Ở một số môn học khác, ở một số chủ đề học tập, giáo viên phối hợp với phụ huynh hướng dẫn học sinh thực hành theo yêu cầu. Như trong Tự nhiên và Xã hội, chủ đề “Gia đình” sẽ hoạt động theo cách này. Giáo viên cũng có thể linh hoạt trong việc thay đổi giáo án cho từng môn học.

Ngoài việc điều chỉnh chương trình, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường bố trí thời gian thực hiện sao cho phù hợp với từng hình thức dạy học, không gây áp lực cho học sinh, đảm bảo cuối năm học đạt yêu cầu. . cần đạt được.

Học sinh Trường Tiểu học Bích Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang trong giờ học tiếng Việt ngày 19 tháng 1. Ảnh: Dương Tâm

Học sinh Trường Tiểu học Bích Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang trong giờ học Tiếng Việt ngày 19 tháng 1. Ảnh: Duong Tam

Dành cho lớp 3, 4 và 5Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa, mức độ đạt được của từng khối lớp đối với các môn học bắt buộc để điều chỉnh phương án dạy học cho phù hợp với tình hình cụ thể. cục bộ, đặc biệt là ở những khu vực phức tạp của Covid-19.

Sự điều chỉnh sẽ theo hướng tinh gọn mức độ yêu cầu về kiến ​​thức, kỹ năng đối với từng môn học; sắp xếp hợp lý nội dung trong sách giáo khoa vượt quá mức yêu cầu về chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng ở mỗi lớp, nội dung trùng lặp trong các môn học và giữa các môn học.

Ngoài ra, các trường cũng cần tích hợp một số nội dung trong môn học và giữa các môn học thành một chủ đề học tập để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo quy định của chương trình.

Tương tự như lớp 1, Bộ cũng đưa ra phần phụ lục hướng dẫn, trong đó nhiều bài đã được giảm bớt yêu cầu đạt, giảm bài tập, gộp thành các chuyên đề, cho phép giáo viên lựa chọn một trong những nội dung tương đương. để dạy, hoặc yêu cầu học sinh học ở nhà.

Ví dụ, ở môn Tiếng Việt lớp 3, các em sẽ học thuộc lòng bài tập đọc “Hai bàn tay của em”. Trong tuần học đầu tiên có hai tiết chính tả là tập chép bài “Chú bé thông minh” và nghe viết bài “Chơi chuyền”, sau đó giáo viên chọn một trong hai tiết để dạy. Tuần 5 có bài Tập làm văn “Lập kế hoạch cuộc họp”, tài liệu hướng dẫn không dạy bài này.

Với hướng dẫn này, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường tiểu học xây dựng, tổ chức thực hiện và điều chỉnh kế hoạch giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 sao cho khoa học, phù hợp với điều kiện của nhà trường. trường học.

Khi đã kiểm soát được Covid-19, các trường sẽ tập trung trực tiếp giảng dạy để ôn tập, bổ sung kiến ​​thức cần thiết cho học sinh trước khi dạy bài mới và kiểm tra, đánh giá theo quy định. Các trường không tổ chức kiểm tra, đánh giá nội dung, yêu cầu đã được tinh giản; những bài không dạy hoặc đã được chuyển thành bài đọc thêm hoặc tự học.

Hiện cả nước có gần 20 triệu học sinh phổ thông, trong đó hơn 7,35 triệu học sinh của 26 tỉnh, thành phố tổ chức học trực tuyến do ảnh hưởng của Covid-19.

>> Hướng dẫn nội dung dạy học lớp 1, lớp 2
>> Hướng dẫn nội dung dạy học lớp 3, lớp 4, lớp 5

Duong Tam