Giao lưu với trại sáng tác văn học trẻ – Hôi văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

Trong khuôn khổ hợp tác chia sẻ và đạo tạo ngoại văn, trong hai ngày 18/8/2020 và 19/8/2020 nhóm các bạn cấp 2 của câu lạc bộ đã tham gia cắm trại giao lưu với các bạn hạt giống văn học của tỉnh Thái Nguyên

Bài trên Báo văn nghệ Thái Nguyên: Dã ngoại và trải nghiệm.