Giao lưu với trại sáng tác văn học trẻ – Hôi văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

Trong hai ngày 18/8/2020 và 19/8/2020 nhóm các bạn cấp 2 của câu lạc bộ đã tham gia cắm trại giao lưu với các bạn hạt giống văn học của tỉnh Thái Nguyên.