Kết hợp giữa nhu cầu cần thiết để dạy trẻ lớn lên và tồn tại trong một xã hội ngày càng đòi hỏi nhiều kỹ năng. Câu lạc bộ tiếng Anh và kỹ năng sống Scorpion thành lập và hoạt động theo mô hình kết hợp dạy các năng lực ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, khả năng giao tiếp cộng đồng và quan trọng hơn hết là sự chia sẻ tình yêu thương giữa các thành viên với nhau, với gia đình và xã hội.

Ngoài các hoạt động ngoại khóa như cắm trại, dã ngoại, giao lưu thực hành tiếng… câu lạc bộ có các nhóm học tiếng Anh ở các độ tuổi và khu vực khác nhau trong phạm vi thành phố Hà Nội và chương trình đào tạo từ xa dành cho thiếu niên ở các tỉnh khác.

Không ngừng làm mới các nội dung hoạt động, câu lạc bộ hướng tới là một tổ chức sinh hoạt tích cực của các thiếu niên năng động, giỏi giang, nhiều hiểu biết và ứng xử văn minh.


Cô bé chỉ học trường làng nói tiếng Anh “như gió” – là bài trên báo Vietnamnet ngày 27/7/2020 viết về bạn Phạm Hiền Anh ở nhóm Scorpion Long Biên.
Dã ngoại và trải nghiệm – là bài trên báo Văn Nghệ Thái Nguyên viết về chuyến giao lưu của các thành viên Scorpion với các bạn năng khiếu văn học của Hội văn học nghệ thuật tình Thái nguyên ngày 18/8/2020