Hai nhóm giáo viên được hưởng phụ cấp thâm niên

Từ ngày 1/8, viên chức giáo dục và đào tạo, viên chức giáo dục nghề nghiệp trong các trường công lập được hưởng phụ cấp thâm niên.

Theo Nghị định 77/2021 do Chính phủ ban hành ngày 1/8, nhóm nhà giáo và thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề được bổ sung, quy định chi tiết hơn.

Đối tượng được hỗ trợ gồm: Viên chức ngành giáo dục và đào tạo (có mã gồm các chữ cái đầu là V.07) và ngành giáo dục nghề nghiệp (V.09). Những giáo viên này phải đang công tác tại trường công lập, được Nhà nước cấp kinh phí.

Ngoài nhóm trên, giáo viên đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại tàu huấn luyện, sân trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm cũng được hưởng phụ cấp thâm niên.

Những người còn lại dù mang mã số V.07, V.09 nhưng không đảm nhận công việc, vai trò quy định sẽ không được hưởng phụ cấp.

Trước đây, Nghị định 54/2011 chỉ nêu những người hưởng thâm niên thuộc diện được chuyển xếp lương theo Nghị định 204/2004. Quy định mới này giúp xác định rõ ràng, chi tiết nhóm giáo viên được hưởng phụ cấp.

Cô giáo Trần Thị Mộng Lành, 28 tuổi, trường Tiểu học Vĩnh Thạnh số 1, Thừa Thiên Huế, vẽ hình lên bảng.  Ảnh: Mộng Lành

Cô giáo Trần Thị Mộng Lành, 28 tuổi, trường Tiểu học Vĩnh Thạnh số 1, Thừa Thiên Huế, vẽ hình lên bảng. Ảnh: Giấc mơ tốt

Thời gian tính thâm niên nghề được tính từ khi công tác, đóng bảo hiểm xã hội và đi nghĩa vụ quân sự. Điều kiện là trước khi đi bộ đội giáo viên cũng đã được tính phụ cấp thâm niên nghề hoặc trước khi chuyển công tác về trường công lập đã đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian giảng dạy ngoài công lập. Nghị định cũ không tính thời gian giáo viên đi nghĩa vụ quân sự để làm căn cứ tính phụ cấp.

Ngoài ra, với các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm lâm, kiểm tra đảng… thì tính thâm niên nghề từ thời gian công tác và được xếp lương theo ngạch hoặc chức danh.

Nếu đi thử việc, nghỉ không lương liên tục từ 01 tháng trở lên; nghỉ ốm đau, ốm đau, thai sản, đi công tác chuyên khoa, đi học nước ngoài quá thời gian quy định; Nếu giáo viên bị tạm đình chỉ công tác, tạm giam để điều tra thì giáo viên đó không được tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên.

Về phụ cấp, Nghị định 77 quy định giáo viên có đủ 5 năm (60 tháng) đóng BHXH bắt buộc thì được tính phụ cấp thâm niên 5% so với mức lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng. Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm tính thêm 1%.

Cụ thể, phụ cấp thâm niên nghề = (Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp + Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Phụ cấp thâm niên vượt khung) x Mức lương cơ sở hiện hưởng x Tỷ lệ phụ cấp thâm niên nghề.

Nghị định mới thay thế Nghị định 54/2011. Các địa phương, trường học đã chi trả khoản phụ cấp này kể từ ngày 1/7/2020 thì tiếp tục thực hiện theo nghị định mới.

>>Nghị định 77/2021

Thanh Hằng

.

Theo vnExpress