Hữu Liên – Bạn Ciến Oct 2020

Một thoáng đủ để nhớ cảnh đẹp của thảo nguyên Đồng Lâm. Hẹn ngày không xa với những cung trek hấp dẫn hơn.

Hữu Liên Oct 2020