Làng Đường Lâm Oct 2018 – nhóm đầu tiên của CLB

Đây là chuyến dã ngoại của lớp tiếng Anh Bọ Cạp đầu tiên, các bạn sinh năm lơn 2007 nay đều đã sắp thành thiếu nữ. Nhóm Bọ Cạp đầu tiên này chính là cảm hứng thành lập ra câu lạc bộ tiếng Anh và kỹ năng sống trẻ em hiện nay,

Cô giáo Erica
Bảo Châu
Hà Vy
Hiền Anh
Trang Nhung
Uyên Nhi