Ngủ qua đêm ở rừng quốc gia Ba Vì Oct 2020

Chuyến cắm trại làm quen đầu tiên của nhóm Sugar Babies. Rất nhiều gia đình lần đầutiên làm quen với việc ngủ qua đêm ngoài thiên nhiên trong một cái lều vải. Rất nhiều cảm nhận hoàn toàn mới mẻ với cả bố mẹ và con.

Tọa độ bản đồ

%d bloggers like this: