Website của câu lạc bộ cài đặt chế độ thông báo cho học sinh khi có bài viết, bài học mới – chế độ này hoạt động cùng với việc gửi email thông báo cho tài khoản học sinh việc nhắc nhở các bạn học tập được chu đáo hơn. Hãy làm theo hướng dẫn bằng hình ảnh sau đây

Website của câu lạc bô hoạt động tốt nhất với trình duyệt Chrome hoặc Firefox

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5

Sau khi hoàn thành, mỗi khi website có bài mới, sẽ thông báo ở góc bên phải phía dưới của màn hình.