Homestay, campsite…

Góc chia sẻ các điểm lưu trú loại hình homestay, nhà sàn, bãi cắm trại từ trải nghiệm thực tế.

Xã Yên Thịnh, Hữu Lũng, Lạng Sơn