Thư viện hình ảnh, video

Album video, hình ảnh của câu lạc bộ

Bản Giang Mỗ – Hòa Bình – Dec 2020