Trải nghiệm, chia sẻ

Lưu trữ các cảm xúc, trải nghiệm cá nhân của các thành viên về mỗi chuyến đi.

Đón năm mới 2021 tại Rừng quốc gia Xuân Sơn