Trải nghiệm, chia sẻ

Lưu trữ các cảm xúc, trải nghiệm cá nhân của các thành viên về những chuyến đi, điểm đến.

Một số lưu ý khi dựng lều ngủ qua đêm