Trải nghiệm, chia sẻ

Lưu trữ các cảm xúc, trải nghiệm cá nhân của các thành viên về những chuyến đi, điểm đến.

Tắm suối Hồ Xạ Hương ngày chủ nhật