Thừa Thiên Huế, Hải Phòng đóng cửa hàng loạt trường học