Phân bổ việc làm để miễn giảm học phí tại địa phương và đại học

Cấp miễn, giảm học phí cho các địa phương và các trường đại học - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Tự Do (bìa phải) nói thêm về việc miễn học phí – Ảnh: MG

Về việc miễn, giảm học phí cho học sinh giai đoạn 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ông Lê Quang Tự Do cho biết đã trao đổi với Bộ GD-ĐT và đã đọc chính sách miễn giảm. Học phí đã được đưa vào Nghị định 81 của Chính phủ về Cơ chế thu và quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Chính sách miễn giảm học phí.

Nghị định được ban hành vào ngày 27 tháng 8 nhưng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10.

Ông Độ cho biết, theo nghị định, trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, trường hợp bất khả kháng sẽ thu học phí theo số tháng học thực tế (kể cả thời gian tổ chức học trực tuyến hoặc tổ chức học. các khóa học trực tuyến). bắt kịp giờ học), không thu học phí trong những thời gian không tổ chức dạy học.

Mức thu học phí căn cứ vào số tháng học thực tế và các chi phí cần thiết phát sinh để tổ chức dạy học, nhưng không vượt quá tổng mức học phí tính theo số tháng tối đa trong năm học (tối đa 9 tháng / năm đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và tối đa 10 tháng / năm đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp).

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định, UBND tỉnh trình HĐND quyết định thời điểm, mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học quy định mức thu và thời gian thu học phí trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, sự kiện bất khả kháng.

“Như vậy, việc miễn, giảm học phí sẽ được giao cho các trường đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phổ biến nghị định này đến các trường đại học và công chúng để cùng thực hiện” – ông Tự Do cho biết. .

Theo ông Độ, trong hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần đưa ra chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên mà gia đình bị thiệt hại. mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát COVID-19 để đảm bảo rằng không có học sinh nào bỏ học hoặc có thể đi học do nghèo đói.

.

Theo Tuổi Trẻ