Dạy Tiếng Anh cho trẻ em không nên và không thể bắt ép nhồi nhét như các môn văn hóa khác, nên giúp con tìm ra niềm vui trong việc học ngôn ngữ vì thích thì mới ham học hỏi, có những đột phá tiến bộ. Một khi trẻ có ý thức muốn học thì tự nhiên học sẽ có hiệu quả. Ví dụ như bật một bộ phim hoạt hình con hay xem nhưng bằng tiếng Anh, chơi các trò chơi có sử dụng các từ vựng đơn giản để tạo hứng thú cho con, cùng con đọc một quyển sách đơn giản.

Giai đoạn trước khi đi học, quan trọng nhất là ngữ điệu, giọng nói, sự tự nhiên để có ngôn ngữ hình thể đẹp (body languange) hơn là các câu từ chữ nghĩa phức tạp. Câu lạc bộ hiện đang tổ chức một buổi sinh hoạt chung làm quen và hướng dẫn học cho các bạn độ tuổi ba đến năm.
Pre-school Playmates là chương trình học & chơi dựa theo quyển Starter của giáo trình Family and Friends, gồm có hai phần, một là hướng dẫn học trên lớp và xem lại video tại nhà theo danh mục sẽ gửi cho bố mẹ. Học bằng cách lặp lại liên tục. Trên lớp cô giáo sẽ dạy để các con bắt chước theo, dùng các trò chơi tương tác để ôn bài. Về nhà phụ huynh sẽ được cung cấp đường link đến các video để mở cho con xem ôn lại tại nhà.