"> Hồ sơ thành viên - Scorpion English Club
Trang Chủ > Hồ sơ thành viên
Profile Details
Social Profiles
Account Details
Timeline
Created new post - thử

Break out that camping-use-only flashlight for this at-home scavenger hunt — and see what kids...Read More

30 Jul 2020
Created new post - Thành viên của CLB trên báo Vietnamnet

rong một số clip cô bé nói tiếng Anh được bố chia sẻ trên mạng xã hội, nh...Read More

28 Jul 2020
Created new post - Nhóm CafeTalk Cầu Giấy đi vào hoạt động từ tháng 8

Tin vui cho các bạn cuối cấp I và cấp II ở khu vực Cấy Giấy đã chờ đợi ...Read More

21 Jul 2020
Created new post - Lớp ngữ pháp và định hướng thi IELTS học buổi off-line đầu tiên

Lớp Pre - IELTS có những bạn lớp 4, có bạn lớp 7 ... nhưng việc này không gâ...Read More

12 Jun 2020
Created new post - Scorpion Green Shop - gian hàng chợ cuối tuần Ecopark

Đây là hoạt động dành riêng của thành viên câu lạc bộ

Mục đích...Read More

09 Jun 2020
Created new post - Khai giảng lớp Ngữ Pháp - Pre-IETLS dành cho cấp 2

Câu lạc bộ khai giảng lớp chuyên Ngữ pháp - Pre-IELTS dành cho các bạn cấp 2....Read More

09 Jun 2020
Created new post -
24 May 2020
Created new post - A look into coronavirus case trends as states reopen

This is listening lesson for members of the Scorpion English Club, posting on this website for s...Read More

18 May 2020
Created new post - Trump lawyer argues for 'temporary immunity'. Will it work?

This is listening lesson for members of the Scorpion English Club, posting on this website for s...Read More

13 May 2020
Created new post - Watch Trump's evolution on his Covid-19 response

This is listening lesson for members of the Scorpion English Club, posting on this website for s...Read More

12 May 2020
Created new post - The Swineherd

There was once a poor Prince, who had a kingdom. His kingdom was very small, but still quite lar...Read More

18 Mar 2020
Created new post -
18 Mar 2020
This user does not have anyone who started following him/her yet.
This user have not started following anyone yet.
This user does not have anyone who started connection him/her yet.
Scorpion English Club 2020