Quy chế đăng ký đào tạo thạc sĩ năm 2021 cho phép đăng ký trực tuyến

Quy chế đăng ký đào tạo thạc sĩ năm 2021 cho phép đăng ký trực tuyến - Ảnh 1.

Thạc sĩ Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM trong ngày tốt nghiệp – Ảnh tư liệu: NHƯ HÙNG

Bộ GD & ĐT vừa công bố Thông tư 23 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; thay thế thông tư 15 hiện hành.

Kích hoạt đăng ký và đào tạo trực tuyến

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã kéo dài hai năm, các quy định đã được điều chỉnh để đảm bảo việc ghi danh vào trường không bị gián đoạn.

Quy chế cho phép thi tuyển trực tuyến khi đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng để kết quả đánh giá tin cậy và công bằng như đăng ký trực tiếp.

Về phương thức đào tạo trực tuyến, quy định cho phép đào tạo trực tuyến không quá 30% khối lượng tín chỉ của chương trình đào tạo. Quy chế này là minh bạch và phù hợp với quy chế đào tạo trình độ đại học và tiến sĩ đã được công bố.

Quy định này cũng cho phép đánh giá trực tuyến với điều kiện đảm bảo tin cậy, công bằng, khách quan như đánh giá trực diện, không đóng góp quá 50% trọng số của điểm môn học.

Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp bất khả kháng khác, việc đào tạo trực tuyến và kiểm tra đánh giá học phần thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chấp nhận chuyển khoản ngân hàng, chuyển khoản giữa các cấp

Điểm mới của quy chế là quy định về việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ nhằm liên thông trình độ đào tạo đại học, liên thông đại học trong và ngoài nước; tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo phát triển chương trình đào tạo các trình độ từ đại học trở lên liên thông lên trình độ thạc sĩ; tổ chức công nhận và chuyển đổi tín chỉ theo đúng tiêu chuẩn và quy định của pháp luật.

Quy chế của cơ sở đào tạo phải quy định chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đánh giá, quy trình công nhận và chuyển đổi tín chỉ cụ thể. Quy định này được coi là phù hợp, linh hoạt và tiết kiệm thời gian cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Về nguyên tắc trao đổi sinh viên, số tín chỉ sinh viên học trong cơ sở đào tạo liên kết được công nhận không quá 25% tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo sinh viên đang học, nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Để đảm bảo trách nhiệm giải trình và chuẩn bị cho các ứng viên xem xét theo học bằng thạc sĩ, cơ sở giáo dục cần lập danh sách các ngành học phù hợp cho sinh viên đã có bằng đại học (hoặc bằng đại học tương đương hoặc cao hơn) đối với từng chương trình đào tạo.

Quy chế thực hiện nghiêm túc tinh thần nâng cao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018), giao cho các cơ sở đào tạo được quy định cụ thể với yêu cầu bằng hoặc lớn hơn quy định này.

.

Theo Tuổi Trẻ