Để sử dụng hết các tiệc ích của website cho việc học tiếng Anh, bạn cần đăng ký làm thành viên. Có hai mức thành viên như sau

Junior Scorpion Member

Sau khi đăng ký thành viên theo các bước của website, bạn sẽ được là thành viên Junior với các quyền như sau:

Làm tất cả các bài luyện tập tiếng Anh trong mục English Test (Nếu không đăng ký, các bạn chỉ có thể làm bài số 1 của tất cả các phần)

Đăng bài viết lên mục Student Writing qua trang Đăng bài của bạn. Bài viết của bạn được đánh giá, nhận xét và lưu trữ như một nhật ký học tập với nhiều lợi ích cho việc học tập của bạn về lâu dài.

Grand Scorpion Member

Thành viên Grand có quyền như sau

Có tất cả các quyền như của thành viên Junior
Quyền sử dụng dịch vụ Gia Sư Của Bạn, xem chi tiết tại đây ->>>