Scorpion Home – Khóa học trực tuyến toàn diện dành cho học sinh cấp một và cấp hai

Khóa Junior Home thiết kế dành cho những bạn có thời gian biểu không thuận tiện cho việc đi học tiếng Anh ở trung tâm, hoặc tai các nhóm CafeTalk Off-lines trong thành phố. Chương trình cung cấp cho các bạn kiến thức toàn diện các kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết và thực hành giao tiếp với giáo viên bản ngữ hàng tuần. Các buổi Outdoor English Camp sẽ được tổ chức hàng tháng tùy thuộc vào các điều kiện thời tiết giúp xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ trong hoàn cảnh thực tế, gắn kết tình bàn, học kỹ năng sống cần thiết …


NỘI DUNG HỌC TẬP CƠ BẢN

  • Số học sinh trong một lớp: 5 bạn cấp một hoặc cấp hai (xếp lớp phù hợp sau khi kiểm tra trình độ)
  • Mỗi tuần một buổi học trực tuyến với giáo viên Việt nam theo các giáo trình dành cho trẻ em phát triển toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc viết, Thời lượng buổi học: 90 phút.
  • Mỗi tuần một buổi học trực tuyến với giáo viên bản ngữ, tập trung vào kỹ năng nghe nói, phát biểu, thuyết trình. Thời lượng buổi học: 60 phút.
  • Giao bài, giải đáp thắc mắc, chấm bài, đốc thúc học ở nhà hàng ngày.

Để đăng ký tham gia lớp “Scorpion Home”, các bạn cần chuẩn bị máy tính cá nhân, tai nghe kèm miro chuyên dụng để học ngoại ngữ, góc ngồi học yên tĩnh, đường truyền Internet tốt và cuối cùng là đăng để tham gia phỏng vấn xếp lớp và tư vấn cụ thể hơn về nội dung, thời gian và phương pháp học.