Secondary Word-Building 1 – Học trực tuyến

500 từ vựng về các đối tượng và vấn đề xã hội phù hợp với hiểu biết của học sinh cuối cấp một và học sinh cấp hai kèm theo giải nghĩa bằng tiếng Anh với độ khó vừa đủ. Khóa học này giúp học sinh hiểu từ kỹ hơn với bộ hình ảnh kèm theo ý nghĩa trong tiếng Anh của từ mới.

Tham gia khóa học này ở đây: Học Trực Tuyến | Scorpion English

%d bloggers like this: