Tag Archives: Giáo dục thường xuyên

Ngày khai giảng đầu tiên là ngày 1-9, học sinh lớp 1 tựu trường sớm hơn 1 tuần