Tag Archives: thu hoạch rau

Cô giáo Đà Lạt hái rau gửi vào Sài Gòn