Tag Archives: Tiêm phòng cho học sinh

Đề xuất tiêm vắc xin cho hơn 642.000 học sinh THPT tại TP.