Tag Archives: Tiểu đoàn Cảnh sát Bảo vệ Tỉnh ủy

Người lính nghĩa vụ ghi được 28 điểm sau ba lần thử