Tag Archives: tốt nghiệp

1 thí sinh dương tính trước giờ thi, đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT cho 22 thí sinh khác