Tag Archives: Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.

Được xét công nhận tốt nghiệp THPT đặc biệt, thí sinh dự tuyển vào đại học như thế nào?