Test âm thanh và video chuẩn bị cho lớp Cafe Talk Online

Kết quả thử tốt đẹp, âm thành và hình ảnh rõ như ngồi trước mặt. Tối mai sẽ học buổi Cafe Talk Online với giáo viên nước ngoài đầu tiên