Học tiếng Anh

Bên cạnh các hoạt động ngoài trời. Câu lạc bộ tổ chức các lớp tiếng Anh trẻ em dành cho trẻ độ tuổi cấp 1 và cấp 2.

Điều chỉnh tốc độ Youtube phục vụ việc luyện nghe nói