TP.HCM: học sinh không đi học được có thể thi trực tuyến

TP.HCM: Học sinh không đi học được thi trực tuyến - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Trần Hữu Trang, Q.5, TP.HCM thi trực tuyến trên điện thoại. Đây là chương trình thí điểm của trường vào năm ngoái – Ảnh: H.HG.

Đó là một trong những nội dung của văn bản do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố nhằm hướng dẫn các trường THCS và THPT trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. năm học 2021-2022 khi dạy học trực tuyến.

Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh

Theo văn bản trên, nội dung giáo dục trực tuyến phải đáp ứng mức độ bắt buộc hoặc yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Hoạt động học tập điện tử sẽ được thực hiện theo chủ đề và được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Các chủ đề dạy học trực tuyến đảm bảo sự tương tác giữa người dạy và người học, người học với người học, người dạy phải giám sát toàn bộ quá trình học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn: Hệ thống giáo dục trực tuyến có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp với phần mềm. Trong đó, gGiáo viên trực tuyến có các nhiệm vụ sau:

– Thiết kế các môn học / khóa học giảng dạy trực tuyến, tổ chức các khóa học trực tuyến để hướng dẫn học viên học tập;

– Giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh;

– Theo dõi và giúp đỡ học sinh khai thác nội dung học tập từ các tài liệu giáo dục trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và giải đáp các thắc mắc của sinh viên;

– Quản lý quá trình học tập, kiểm tra đánh giá nhận xét đánh giá của học viên trên hệ thống.

Nhiệm vụ của học sinh là:

– Thực hiện các hoạt động học tập; tham dự các khóa học trực tuyến do giáo viên tổ chức;

– Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên;

– Khai thác và ứng dụng nội dung học tập từ các công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến;

– Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của giáo viên;

– Trao đổi thảo luận với các sinh viên khác;

– Theo dõi kết quả học tập và rèn luyện của bạn trên hệ thống.

Làm bài kiểm tra trực tuyến

Cũng theo văn bản trên, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường sửa đổi quy chế kiểm tra, đánh giá, xây dựng và bổ sung hình thức kiểm tra, đánh giá, hình thức tiêu chí kiểm tra, đánh giá trực tuyến vào quy chế. Kiểm tra đánh giá của trường.

Văn bản chỉ rõ:

Trong quá trình tổ chức giáo dục trực tuyến, giáo viên bộ môn trực tiếp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học trực tuyến; thông qua kiểm tra trên hệ thống phần mềm (do hệ thống quản lý), báo cáo tiến độ học tập của học sinh; bài thu hoạch sau tiết học của học sinh… gọi chung là kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh.

Vẫn theo Bộ, về nguyên tắc,Việc kiểm tra đánh giá định kỳ và kiểm tra lại kết quả học tập của học sinh được thực hiện trực tiếp tại trường theo quy chế kiểm tra đánh giá định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, trong trường hợp học sinh không thể có mặt tại cơ sở giáo dục phổ thông vào thời điểm kiểm tra, đánh giá vì lý do bất khả kháng thì việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ có thể được thực hiện bằng hình thức tải lên.

Khi thực hiện trực tuyến, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định lựa chọn hình thức nhận xét, đánh giá để bảo đảm việc nhận xét, đánh giá được chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

Việc rà soát, đánh giá trực tuyến này cần được tích hợp vào một quy trình rà soát, đánh giá, bao gồm cả việc đánh giá thông qua quy trình trực tuyến kết hợp với một số hình thức kiểm tra, thanh tra trường hợp rà soát và thực hiện đánh giá theo quy định.

Văn bản trên cũng nói:

– Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm trực tuyến cho giáo viên và cán bộ quản lý;

– Hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức giáo dục trực tuyến;

– Kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong quá trình dạy học trực tuyến của các cơ sở giáo dục phổ thông do mình chỉ đạo.

.

Theo Tuổi Trẻ