Trekking đảo sông Hồng

Chuyến đi thực hiện vào tháng 11/2020. Những bạn bé từ 3 tuổi đến 7 tuổi đã đi bộ vượt qua hơn 5 km địa hình hoàn toàn không có đường mòn sau khi đổ bộ bằng đường sông lên mũi xa nhất của hòn đảo. Cuối cùng đã vè tới nơi ăn trưa lúc 13h00 sau nhiều trở ngại có lúc đã tưởng phải bỏ cuộc.