Xem xét không thu học phí đối với học sinh vùng dịch bệnh, thiên tai

Xem xét không thu học phí đối với học sinh vùng dịch, thiên tai - Ảnh 1.

Học sinh vùng dịch bệnh, thiên tai có thể được miễn học phí – Ảnh: NHƯ HÙNG

Nội dung trên áp dụng đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học sinh các cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc chương trình giáo dục phổ thông ở vùng bị thiên tai, dịch bệnh và vùng bị thiên tai.

Chính sách này được quy định cụ thể tại Nghị định về học phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ học phí do Chính phủ ban hành ngày 15/10/2021.

Như vậy, nguyên tắc xác định học phí căn cứ vào quy định của pháp luật về giá và quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tốc độ tăng giá dịch vụ không quá 15 tuổi. .

Nói một cách cụ thể, học phí mầm non và phổ thông thực hiện trên nguyên tắc chia sẻ giữa Nhà nước và người học. Đối với các trường đại học, mức trần học phí đại học năm học 2021-2022 là 980.000 đến 1,430 triệu đồng / sinh viên / tháng.

Nghị định cũng quy định hai đối tượng không phải đóng học phí là học sinh tiểu học trường công lập; người theo học các ngành, nghề đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật giáo dục đại học.

Ngoài ra, các đối tượng được miễn học phí gồm: người có công với cách mạng; trẻ em mẫu giáo và học sinh, sinh viên khuyết tật; trẻ em, học sinh mẫu giáo không có người giám hộ, học sinh trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; hộ nghèo; trẻ em vùng đặc biệt khó khăn; Học sinh đang theo học các trường phổ thông dân tộc nội trú, dự bị đại học …

Các sinh viên chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chuyên khoa lao, phong, tâm thần, giám định pháp y, pháp y tâm thần, bệnh học trong các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập; người học những ngành, nghề khó hội nhập nhưng xã hội có nhu cầu, chuyên môn cụ thể đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh …

.

Theo Tuổi Trẻ