Xuất bản sách hướng dẫn giảng dạy trực tuyến, các mẫu bài giảng trên TV

Sách hướng dẫn giảng dạy trực tuyến và bài giảng mô hình TV sẽ được xuất bản - Ảnh 1.

Học sinh THPT Phan Huy Chú học trực tuyến – Ảnh: HUY TRƯỜNG

Để hỗ trợ giáo viên, Bộ GD & ĐT đang xây dựng tài liệu hướng dẫn giảng dạy trực tuyến và sẽ tổ chức tập huấn riêng cho giáo viên về dạy học trực tuyến.

Chúng bao gồm việc xây dựng bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các phương pháp giảng dạy và đánh giá trực tuyến học sinh.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang chuẩn bị công bố hướng dẫn về tiêu chuẩn tối thiểu (khung, mẫu) cho một khóa học trên truyền hình và tiêu chuẩn tối thiểu (yêu cầu) về kỹ năng và phương pháp đào tạo. Trên truyền hình tổ chức các bài giảng video cho học sinh lớp 1, lớp 2 và lớp 6 (hiện đang chiếu chương trình dạy tiếng Việt và tiếng Anh lớp một).

Đối với các khối lớp còn lại (3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12), Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến ​​tổng hợp các nguồn lực giáo dục hiện có trên địa bàn, bằng cách kết hợp giữa phân công, phân nhiệm địa phương và xã hội hóa. của các bài giảng. sản xuất.

Trước đó về nhiệm vụ năm học, Bộ xác định năm học 2021-2022 là năm học cần tập trung chuyển đổi trạng thái, linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Theo đó, với tinh thần “Đến trường mà không ngừng học”, Bộ GD & ĐT hướng dẫn các sở GD & ĐT chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục trực tuyến, dạy học qua truyền hình và các phương pháp dạy học khác. Các phương pháp khác áp dụng trong trường hợp học sinh không thể học trực tiếp tại trường.

Hiện nay, Bộ GD & ĐT cũng bổ sung vào kho giáo trình, học liệu và kết nối vào hệ thống tri thức Việt số dùng chung cho cả nước. Đồng thời, rà soát lại chương trình giáo dục các cấp học, xác định những nội dung cơ bản cần đạt của chương trình để hướng dẫn các địa phương tổ chức giáo dục theo tình hình dịch bệnh.

.

Theo Tuổi Trẻ